Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Tư vấn dự án đầu tư

Trọng Tín Law tư vấn dự án đầu tư nước ngoài vào Việt  Nam uy tín nhất hiện nay. Những khó khăn khi lập dự án, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động lập dự án sẽ được tháo gỡ nếu quý khách liên hệ với chúng tôi. Cụ thể những phương án thực hiện như thế nào sẽ được cụ thể hóa nhanh chóng nhất. Qúy khách liên hệ trực tiếp với Trọng Tín Law và chúng tôi tư vấn bao gồm các nội dung như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về đầu tư:

 • Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư;
 • Dự báo những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm dự án.
 • Tư vấn cho nhà đầu tư:
 • Tính khả thi của dự án đầu tư,
 • Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể
 • Các ưu đãi đầu tư được áp dụng,
 • Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế - xã hội và thị trường.
 • Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh.
 • Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật.

2. Các công việc Văn phòng Trọng Tín Law tiến hành:

Chúng tôi tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để:
 • Thực hiện hoạt động thuê đất, thuê văn phòng;
 • Tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước sở tại như:
 • Chuyển nhượng vốn;
 • Chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng chức năng;
 • Các thủ tục ưu đãi đầu tư như: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu;
 • Đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo nội qui, quy chế, thảo ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ;
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài.
Sau khi nắm rõ những nội dung và thông tin trên, nếu quý khách đồng ý với phương án mà Trọng Tín Law đưa ra, chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ và triển khai nhanh chóng. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Trọng Tín Law, chúng tôi tư vấn miễn phí !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét