Searching...
Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Rà soát lại vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình vốn nhà nước

UBND TP.HCM vừa ra chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc là các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tham gia phối hợp cùng các nhà thầu có liên quan rà soát lại các vật liệu xây dựng đã được sử dụng trong công trình có đảm bảo chất lượng và đã xin được chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng từ phía cơ quan nhà nước hay chưa?Quá trình rà soát này nhằm đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng đã sử dụng trong công trình có đúng theo thiết kế đã phê duyệt và nâng cao việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình xây dựng phải đưa ra các chứng từ chứng nhận được xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa đó

Ngoài ra, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp các chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, các sở chuyên ngành và UBND quận huyện phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế cho đến triển khai thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình; phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và sử dụng vật liệu trong công trình xây dựng theo quy định.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét